Allmänna möten 2004
    
Sammanträde 1             
17 januari           Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Gösta Granström
    Sammanträde 2             11 februari         Föreläsare: Karl-Erik Kahnberg
    Sammanträde 3           
 26 april               Dechargemöte. Föreläsare: Jan Andersson-Norinder: ”Mun-H-Center som hjälpmedel”
    Sammanträde 4              28 september    Information: Marcus Nilsson: ”Unident aXess. Motorvägen på Internet"
    Sammanträde 5             13 november      Gåsfest. Föreläsare: Jörgen Oom: Våga Vara Bäst”           
    Sammanträde 6


Allmänna möten 2005

    Sammanträde 1             22 januari            Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Ann Wennerberg
    Sammanträde 2             21 februari          Föreläsare: Mats Jontell: ”Manifestation av 
allmänsjukdomar i munhålan” 
    Sammanträde 3             19 april                Dechargemöte. Föreläsare: 
Lars Zetterqvist: ”3i ur ett kliniskt perspektiv
"
    Sammanträde 4             20 september     Föreläsare: Tor-Eirik Holt: "Platform switching" och Karl-Erik Kahnberg: 
    Sammanträde 5             12 november      Gåsfest. Föreläsare: Birgitta Öfverholm
    Sammanträde 6             12 december      Ingen gästföreläsare

Allmänna möten 2006
    Sammanträde 1             14 januari            Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Dowen Birkhed
    Sammanträde 2             20 mars               Föreläsare: Kerstin Bergström  
    Sammanträde 3             24 april                Dechargemöte. Föreläsare: Dan Fagrell 
    Sammanträde 4            18 september      Föreläsare: Nigel Saynor 
    Sammanträde 5            11 november       Gåsfest. Föreläsare: Carin Mannheimer 
    Sammanträde 6            12 december       Föreläsare: Paul Weigl 

Allmänna möten 2007
    Sammanträde 1            20 januari            Högtidssammanträdet. Föreläsare: Elanderpristagaren Tord Berglundh
    Sammanträde 2            27 februari          Föreläsare: Gillis Herlitz, antropolog och etnolog: "Ledarskap och mångfald"
    Sammanträde 3            24 april                Dechargemöte. Föreläsare: Peter Klock
    Sammanträde 4            14 september     Föreläsare: Annica Dahlström
    Sammanträde 5            12 november      Gåsfest. Föreläsare: Robert Sinclair, skeppsläkare på Ostindiefararen Götheborg
    Sammanträde 6            11 december      Föreläsare: Pelle Sandstrak: "Mr Tourette & jag" 

Allmänna möten 2008
    Sammanträde 1           19 januari            Högtidssammanträdet. Föreläsare Elanderpristagaren Kerstin Gröndahl
    Sammanträde 2            21 mars              Föreläsare: Christer Enkvist    
    Sammanträde 3            17 april               Dechargemöte. Föreläsare:  Kjell Kallenberg        

    Sammanträde 4            11 september     Ingen gästföreläsare
    Sammanträde 5             7 november       Gåsfest. Föreläsare: Sture Allén
    Sammanträde 6             2  december      Föreläsare: Sture Hegerfors