Fonder och Stiftelser

Det dags att söka forsknings- och resestipendier från GTSs fonder. Fonderna riktar sig till GTS medlemmar och vi ser gärna sökanden i början av sin forskningskarriär eller som planerar ett projekt där GTSs medel kan komma till användning för att starta upp projektet.

Resestipendierna kan sökas för resa till nationella eller internationella konferenser/symposier där den sökande avser att presentera sin forskning via poster eller muntlig presentation. GTSs stipendier skall alltid sökas för ett specificerat, angivet, ändamål. Medel utgår inte för egen eller annans lön. Antalet sökande har minskat något de senaste åren så chanserna att erhålla ett stipendium eller bidrag till en konferensresa är stora.

 

Ni kan läsa mer om GTS fonder och stiftelser under stadgar ovan och även kontakta ken.hansen@vgregion.se vid behov.