Ansökningsformulär för forskningsbidrag

Ansökan skall göras på särskilt formulär som kan rekvireras från GTS kansli, via e-post eller via:
Ladda ner formuläret till din dator och försök inte öppna det med webbläsare eller e-post program.
Formuläret måste öppnas via Adobe Reader eftersom det är ett ifyllnadsformulär. Formuläret kan sparas 
lokalt på datorn och när ni är klara skickar ni ansökningarna digitalt till:
gtsstipendier@gmail.com