Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Stiftarnas fond

 


§ 1. Fonden har tillkommit genom gåvor från ledamöter av Göteborgs Tandläkare-Sällskap och andra intresserade för att hugfästa minnet av Sällskapets stiftare Victor Bensow, Hjalmar Carlsson, Axel Cederberg, Karl Laurén och Viktor Marmén.
Fonden bildades den 10 november 1957 på Viktor Marméns, den ende då kvarlevande stiftarens, 90-årsdag.

§ 2. Fondens ändamål är att främja Göteborgs Tandläkare-Sällskaps syften enligt artikel I i dess grundstadgar: ”kollegialt samarbete och tandläkarekonstens utveckling”.

§ 3. Fonden, vars kapital ej får skingras, förvaltas av Sällskapet och skall i Sällskapets räkenskaper ha sitt särskilda konto.

§ 4. Av fondens avkastning skall minst 1/10 varje år läggas till kapitalet.
Efter förslag av Sällskapets styrelse beslutar Sällskapet på decharge-sammanträdet för varje år hur återstående del av avkastningen skall användas.

§ 5. Ändring av dessa bestämmelser kan ske i enlighet med vad som är föreskrivet för ändring av Sällskapets stadgar.