GTS-SENT-DAB golfen 2016-09-02 09:00:00

Dags igen för den årliga golftävlingen

GTS-SENT-DAB golfen äger rum fredagen den 2 september 2016 på Partille GK
med första start kl 12.00.

Föregås av sponsrad lunch av GTS så kom i god tid

2 klasser poängbogey med start avgift 450 kronor.

Önskar någon spela från röd tee eller önskar golfbil, var snäll och meddela detta
vid anmälan.

Sista dag för anmälan är den 31 augusti.

Anmälan med namn, klubb, hcp och golf-ID till Rolf Ewreskär
e-post: ewreskar@ewreskar.se eller 0705-464589