Ordförande har ordet 2021-02-24 14:00:00

Bästa GTS-medlemmar!
 
God fortsättning på det nya året 2021 vill jag önska er först av allt.
Efter ett något annorlunda firande av jul- och nyårshelgerna hoppas
jag att 2021 blir ett bättre nytt år med vaccin till oss alla och kontroll
på pandemin.
   Som jag förvarnade i mitt julbrev så kommer vi inte att kunna ha vårt
högtidssammanträde den 23 januari. Istället vill vi genomföra ett nytt
Zoom-möte under veckan därpå, den 26 januari. Och jag hoppas att
alla som kan loggar in sig och deltar. Det är fortfarande stor osäkerhet
hur fort vaccinet kan distribueras och bli tillgängligt för de flesta av oss.
Men vi i styrelsen hoppas att det ska bli tillfälle och möjlighet innan
sommaren att hålla ett fysiskt möte och då bland annat få lyssna på
Elanderpristagaren Claes Reit.
   Strax innan pandemin slog till och vi var tvungna ställa in fysiska
möten i våras, så hade Frida precis startat med After Work-tillfällen i
våra trevliga lokaler, en aktivitet som vi hoppas också ska locka nya
medlemmar. Som ni alla förstår laddar vi i styrelsen för att så snart
det finns möjligheter åter kunna komma samman till trevliga träffar
med kollegorna i form av möten, kurser och fester. Till dess får vi
hålla tillgodo med att träffas digitalt.

Bästa hälsningar
Margaretha Lindqvist  ordförande GTS