Allm möte den 27 sept, 2018 2018-09-27 19:00:00


  som pratar om:
  Multidisciplinärt utvecklingsbistånd, teori och praktik - 
  exempel från Kolandotosjukhuset i Tanzania