Forsknings- och resestipendier 2020-09-30 09:00:00

Det är nu dags att söka forsknings- och resestipendier från GTSs fonder för 2020.

Fonderna riktar sig till GTS medlemmar och vi ser gärna sökanden i början av sin forskningskarriär eller som planerar ett projekt där GTSs medel kan komma till användning för att starta upp projektet.
Resestipendierna kan sökas för resa till nationella eller internationella konferenser/symposier där den sökande avser att presentera sin forskning via poster eller muntlig presentation.
Det har väl inte varit så många fysiska kongresser under 2020 men vi hoppas att det vänder och att de kommer igång igen nästa år.
De som sökt och fått beviljat medel förra året kan meddela detta till GTS stipendienämnd om de skall flyttas till 2021.
GTSs stipendier skall alltid sökas för ett specificerat, angivet, ändamål. Medel utgår inte för egen eller annans lön.
Antalet sökande har minskat något de senaste åren så chanserna att erhålla ett stipendium eller bidrag till en konferensresa är stora.
Ansökan sker via digitalt formulär som laddas ner från GTS hemsida (se under rubriken "Stipendier). Sista ansökningsdagen är 30 september 2020

OBS! Ladda ner formuläret till din dator och försök inte öppna det med webbläsare eller e-post program. Formuläret måste öppnas via Adobe Reader eftersom det är ett ifyllnadsformulär.

Formuläret kan sparas lokalt på datorn och när ni är klara skickar ni ansökningarna digitalt till:
gtsstipendier@gmail.com

Ni kan läsa mer kring stipendier och resebidrag på GTS hemsida under rubriken "stipendier" och även kontakta Ken.hansen@vgregion.se vid behov.

Med vänlig hälsning

GTS stipendienämnd