Höstens kvällskurser på GTS 2021 2021-10-23 17:00:00

KURSPROGRAM

Kvällskurser på Göteborgs Tandläkare-Sällskap
Hösten 2021

Födoämnesallergi och orala besvär

Gita Gale, odont. dr, övertandläkare orofacial medicin,
Specialkliniken för Sjukhustandvård/oral medicin, IO

Tid:               Onsdag 8 september kl. 18.00-21.00
Pris:              975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Pär Olemyr

Födoämnesallergi är en ogynnsam reaktion på födoämnen men termen
används lite slentrianmässigt i alla möjliga sammanhang. Begreppet är
komplext och födoämnesallergi kan vara svårt att diagnosticera. De orala
konsekvenserna såsom sårbildningar och svullnader kan bli omfattande.
Vi kommer att diskutera diagnostik och behandling av afte och afte-liknande
lesioner. Vad vet vi idag och hur hjälper vi de här patienterna som ofta
lider i det tysta?

Gunnars bästa tips, knep och råd

Gunnar Stridh, privatpraktiserande specialist endodonti sen 2007,
har arbetat med remissendodonti sedan 1987 i Göteborg
 
Tid:           Onsdag 29 september kl. 18.00-21.00
Pris:           975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för: Tandläkare
Kursvärd:    Emily Veen
 
Gunnar säger:
En kväll med bara klinisk endodonti. Inget enda diagram. 
Vad jag efter 40 år med endodonti tror mig veta att du vill veta.

Aktuell parodontologi - diagnostik och
klassificering

Anna Bogren, odont dr, övertandläkare parodontologi, Umeå universitet

Tid:                Onsdag 20 oktober kl. 18.00-21.00
Pris:               975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:    Tandläkare
Kursvärd:       Maria Nygren
 
En ny klassificering av parodontala och periimplantära sjukdomar har
nyligen introducerats. Klassificeringen som innefattar olika stadier och
graderingar av sjukdomen är vedertagen såväl nationellt som
internationellt och har redan nått en stor spridning. Syftet med kursen,
som innehåller många patientfall, är att du som kliniker blir uppdaterad
hur du diagnosticerar och klassificerar dina patienter med parodontal
och/eller periimplantär sjukdom. 

Mjukvävnaden kring tänder och implantat

Dejan Tomic, Övertandläkare parodontologi, Stockholms
Specialisttandvård AB

Tid:               Torsdag 11 november kl. 18.00-21.00
Pris:              975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare
Kursvärd:      Sara Thorbert-Mros

Mjukvävnaden kring tänder och implantat är viktig för att erhålla bra
vävnadsstabilitet. Är det nödvändigt med keratiniserad mjukvävnad
och hur mycket behöver vi, är det en riskfaktor att sakna keratiniserad
mjukvävnad? Syftet med kursen, som är kliniskt inriktad med patientfall,
är att skapa förståelse kring mjukvävnadens betydelse och kunna
avgöra vad som kan behandlas och på vilket sätt.

 

Anmäl dig idag!
 
Antalet kursplatser är begränsat.
Kontakta GTS kansli per e-post
eller telefon för anmälan.
 
Betala endast mot den faktura
som skickas efter anmälan.
 
Paketpris för alla fyra kurserna 3400 kr.
Samtliga kurser bedrivs i GTS lokaler.

Göteborgs Tandläkare-Sällskap
Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Tel/telesvar: 031-711 91 74
E-post: info@gtskansli.se 

www.goteborgstandlakaresallskap.nu