Tord Berglundh, 2006 års Elanderpristagare

 

           

Professor Tord Berglundh, Avdelningen för Parodontologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, har tilldelats 2006 års Elanderpris.

Sällskapet motiverar sitt val med att Berglundh får priset för att han under det senaste decenniet etablerat sig som en av nyckelpersonerna inom den internationellt uppmärksammade gruppen av forskare vid Avd. för parodontologi. Tord Berglundh har via resultaten av en målmedveten experimentell och klinisk forskning därigenom kommit att särskilt uppmärksammas för sina insatser rörande ökad förståelse av immunologiska faktorers betydelse för utvecklingen av parodontala sjukdomar och patologiska tillstånd runt orala implantat. Han har även lämnat värdefulla bidrag till kunskapen om de mjuk och hårdvävnadsreaktioner som kan uppstå på grund av olika implantats ytstruktur, occlusionsförhållanden och/eller mikrobiologiska belastningar.


Genom sin forskning är professor Beglundh en ofta anlitad föredragshållare världen över samt har även medverkat i ett stort antal kurser inom sitt ämnesområde på grund av sin goda förmåga att på ett pedagogiskt sätt delge sina forskningsresultat. Utfallet av hans forsknings- och undervisningsinsatser kommer att få stor betydelse för våra framtida behandlingsstrategier av patienter drabbade av inflammatoriska reaktioner i vävnaderna runt tänder och implantat.

Elanderprisföreläsningen hade titeln ”Parodontitkänsligheten överlever tänderna”
. Berglund berättade att parodontitkänsligheten är en nedärvd och livslång belastning för många människor och för dessa individer utvecklas parodontit till en omfattande och svår sjukdom med betydande rehabiliteringsbehov. Idag vet vi att parodontitkänslighet kan föras vidare till vävnaderna runt dentala implantat och manifesteras genom periimplantit. Detta tillstånd liknar parodontit i många avseenden men har en snabbare utveckling och aggressivare karaktär.
 I föreläsningen kom olika aspekter som belyser parodontitkänslighet och dess betydelse för planering och riskbedömning att redovisas. Vidare diskuterades sambandet mellan parodontit och periimplantit.