Ann Wennerberg, 2004 års Elanderpristagare

 

                             

Professor Ann Wennerberg, oral protetik vid odontologiska 
institutionen, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs 
Universitet, tilldelades årets Elanderpris. Hon tog sin 
tandläkarexamen 1979, disputerade 1996 och blev 
specialist i oral protetik 1997.Ann Wennerberg utsågs hösten 2003 till ”excellent forskare” av Vetenskapsrådet, en utmärkelse som aldrig tidigare tilldelats en 
odontolog. Hennes forskning startade i början av 1990-talet med 
försök att ändra den traditionella svarvade titanskruven genom att 
öka dess ytråhet via blästring. Därmed blir fixturytan större och beninläkningen stimuleras. Stort arbete har lagts ner på att hitta 
metoder att utvärdera bentillväxten. Hennes forskning idag handlar 
om att ytterligare förbättra inläkningsprocessen, som t ex att ”doppa” fixturerna i kalcium- och fluorjoner. Hennes forskning har 
haft och kommer att få stor betydelse för behandlingsresultaten 
hos patienter med dålig benkvalitet, som t ex hos rökare och 
patienter med osteoporos.

Ann Wenneberg gav sin Elanderprisföreläsning ”Ytegenskaper hos dentala hårdvävnadsimplantat”