Gösta Granström, 2003 års Elanderpristagare

 

                                       

Professor Gösta Granström, avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar, institutionen för särskilda specialiteter vid Sahlgrenska akademin har tilldelats årets Elanderpris.

”Gösta Granström är utbildad tandläkare och odontologie doktor. Läste därefter medicin, blev specialist med ÖNH som specialitet och är sedan år 2000 professor i detta område vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hans omfattande forskning har handlat om grundforskning inom hårdvävnadsbildning, embryologiska studier av öron- och ansiktsmissbildningar. Under senare år klinisk forskning kring extraoral osseointegrering, speciellt hos barn, semiimplanterbar hörapparat, utvärdering av osseointegrering med resonansfrekvensanalys och hyperbar syrgasbehandling av strålbehandlade patienter som skall förses med osseointegrerade implantat.

Han får priset för framgångsrik forskning om osseointegration utanför munhålan. 

Osseointegration är tekniken som gör det möjligt att förankra bio-implantat i skelettet med direkt kontakt mellan implantat och ben utan mellanliggande vävnad. Osseo-integration används främst inom tandvården, men även för att förankra till exempel hörapparater i skallbenet. Gösta Granström har speciellt studerat osseointegration i strålbehandlat ben, vid vilket implantatförlusterna är högre än i normalfallet. Han har därvid utvecklat tekniker för att motverka implantatlossning.

Gösta Granström har alltid verkat som en brobryggare mellan odontologi och medicin och etablerat nätverk med flera odontologiska specialiteter för samarbetsprojekt kring patienter med medicinska/odontologiska problem, forskning och utbildning. Han har under många år deltagit i tandläkarnas grundutbildning och även givit ett stort antal kurser för färdiga tandläkare, såväl fortbildningskurser som kurser i specialistutbildningar.