Dowen Birkhed, 2005 års Elanderpristagare

 

                                   

Professor Dowen Birkhed, Avdelningen för Cariologi vid odontologiska institutionen, Sahlgrenska
akademin vid Göteborgs Universitet, 
tilldelades 2005 års Elanderpris. Han tog tandläkarexamen 1970, 

disputerade 1974 och blev professor 1988.

Sällskapet motiverar sitt val med att Birkhed får priset för mångårigt värdefullt arbete inom
odontologin. Hans huvudsakliga forskningsintresse är inriktat mot fluor och kariesprofylax.
Han har byggt upp en omfattande forskningsgrupp och handlett ett flertal doktorander till
disputation.