Kerstin Gröndahl, 2007 års Elanderpristagare

 

                     

Professor Kerstin Gröndahl, Avdelningen för odontologisk radiologi, Odontologiska Institutionen, Jönköping har tilldelats 2007 års Elanderpris.

Sällskapet motiverar sitt val med att Gröndahl får priset för att hon under många år bedrivit en aktiv och framgångsrik forskning och utveckling inom hela det oro-faciala radiologiska området.

Kerstin Gröndahl har framför allt etablerat sig som en mycket viktig del i den multidiciplinära gruppen kring käkbensförankrade implantat och har på ett förstklassigt sätt kommit att bidra till dagens vetenskapliga kunnande bl.a. genom radiologisk teknikutveckling vid långtidsuppföljningar av käkbens-förankrade implantat. Hennes arbete har därmed resulterat i värdefulla bidrag till denna behandlingsform och den för vården viktiga kvalitetssäkringen. 

Genom sin forskning är Kerstin Gröndahl en ofta anlitad föredragshållare. Hon har även medverkat i ett stort antal kurser inom sitt ämnesområde på grund av sin goda förmåga att på ett pedagogiskt sätt delge sina forskningsresultat och kunskaper inom odontologisk radiologi.