Ulf Berggren, 1998 års Elanderpristagare

 

                                                                                

Ulf Berggren, professor i odontologisk psykologi vid Sahlgrenska akademin, har tilldelats 1998 års
Elanderpris för sin mångåriga forskning om tandvårdsrädsla och andra psykologiska behandlingsproblem.

I sin Elanderprisföreläsning "22 år fyllda av skräck" berättade Ulf om patienter han mött som
tandläkare och ansvarig för odontofobikliniken på Oral medicin.

Ulf Bergren föddes 1948 i Partille och avlade tandläkarexamen 1975. Han arbetade vid Folktandvården 1975-1977 och fortsatte därefter som sjukhustandläkare under åren 1977-82. Under åren 1983-91 var han klinikadministratör och chef för  sjukhustandvården. Ulf Berggren tog sin doktorsexamen 1984 och blev adjungerad professor vid Göteborgs universitet 1996. 

Han kom tidigt i kontakt med den odontologiskt beteendevetenskapligt inriktade forskningen där det främst gällde att finna användbara metoder för att hjälpa vuxna med svår tandvårdsrädsla. Under hans ledning blev verksamheten en tvärprofessionell, kliniknära forskningsmiljö med stort internationellt renommé. Under de senaste åren av sin verksamhet planerade och genomdrev han målmedvetet uppbyggnaden av en ny forskningsenhet där akademin och folktandvården i Vg-regionen tullsammans skulle bedriva odontologisk beteende- och folkhäsovetenskaplig forskning.

Ulf Berggren avled 2009, 61 år gammal.