Lars-Åke Hansson, 1995 års Elanderpristagare

 

Till årets Elanderspristagare utsågs professor Lars Å Hansson vid Göteborgs universitet.

För ett flertal av odontologins olika sektorer har immunologi kommit att spela en allt större roll inom forskning och i förlängningen i kliniken. Detta gäller frekvent i vård av cariologiska och parodontala tillstånd såväl som vid mera speciella situationer inom tex oral kirurgi och oral medicin. Detta ökade intresse för ett basbiologiskt område, där också en knytning finns mellan odontologi och medicin, har legat till grund för att Stipendienämnden i år har utsett en medicinsk kollega till mottagare av Elanderpriset.

Professor Lars Å Hansson, professor i klinisk immunologi vid medicinska fakulteten, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, är en internationellt och nationellt välkänd och välrenommerad forskare med ett brett arbetsfält inom immunologin. Lars Å Hanson var den som först beskrev förekomsten av en speciell antikropp, sekretions IgA i saliv. Han har under sin forskarkarriär ffa ägnat sig åt slemhinneimmunologi, där munhålan ingår som en del. Forskningen har bland annat belyst betydelsen av ammning för att skydda barn i u-länder mot diarésjukdomar. Lars Å Hansson har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och har som författare av läroböcker producerat ett 15-tal verk. Han är f.n redaktör för tidskriften International Archives of Allergy och Applied Immunology.