Karl-Erik Kahnberg, 1996 års Elanderpristagare

 

                                   

Karl-Erik Kahnberg, professor i oral kirurgi på Odontologiska kliniken, Sahlgrenska akademin, har
tilldelats årets Elanderpris. 

Karl-Erik Kahnberg höll på ett illustrativt och medryckande sätt sitt föredrag med titeln ”Käkkirurgi
i tiden – forskning och klinik i samverkan”. Han presenterade med ord och bilder den forskning och
utveckling som sker på avdelningen för käkkirurgi, vilken bedrivs på Odontologiska kliniken och
Sahlgrenska sjukhuset. Auditoriet fick ett flertal patientbeskrivningar från denna verksamhet som är
kunskaps- och erfarenhetsmässigt koncentrerad till Göteborg från hela Norden.