Hans Friede, 1997 års Elanderpristagare

 

                       

Professor Hand Friede, Avdelningen för Ortodonti, Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet, har tilldelats 1997 års Elanderpris för sina insatser inom området ortodonti med käkortopedi.

Hans Friedes forskning och klinik har i synnerhet rört problemställningar hos patienter med missbildningar och grava bettfel. Samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhusets specialister vid Göteborgs Kraniofaciala Centrum har lett till internationellt uppmärksammade behandlingsresultat för patienter med LKG och med andra anomalier i ansikte och skalle.

Hand Friede, som är född i Lund 1938, avlade tandläkarexamen 1963 vid Tandläkarhögskolan i Malmö. Efter tjänstgöring inom distriktstandvården i Lycksele påbörjades specialistutbildning i ortodonti vid Folktandvbården i Göteborg. Denna utbildning avlutades 1970 med ett års vistelse som research associate vid Center for Craniofacial Anomalies, University of Illinois i Chicago, USA. Återbördad till Sverige fick Hans Friede anställning som assistenttandläkare vid Ortodontiavdelningen på Odontologiska fakulteten, Göteborgs univertsitet. År 1974 erhöll han fast anställning som lärare i käkortopedi, en anställning som varade i 20 år. Doktorsavhandlignen "Studies on facialmorphology and growth in bilateral cleft lip and palate" försvarades 1977 och docentur erhölls ett år senare. Ett ytterligre forskningsår förlades 1984 till University of Illinois i Chicago, denna gång som visiting professor vid Center for Craniofacial Anomalies. År 1995 utnämndes Hans Friede till professor i ortodonti med käkortopedi vid Göteborgs universitet.

Vid högtidssammanträdet den 17 januari, 1998 kåserade Hans Friede över ämnet:
"Missbildningar i ansiktet och i käkarna - några reflektioner om då, nu och i framtiden"