Göran Koch, 1993 års Elanderpristagare

 

                                          

Professor Göran Koch får 1994 års Elanderpris framför allt för sina omfattande studier av kariesförebyggande effekter av fluor.

I sitt avhandlingsarbete med Boforstandkrämen visade Göran Koch att kariesförebyggande effekter kunde uppnås med fluor i tandkräm i likhet med annan lokal fluorapplikation. Detta är ju ingen märkvärdighet i dag men gav på den tiden, 1967, rikligt stoff åt debatten på den akademiska parnassen.

I senare studier undersökte Göran Koch effekterna av lågfluorberedningar och så kallad slow release av fluor. Bland annat studerades det kariesskydd som erhålls genom frisättning av fluorjoner från vissa typer av fyllningsmaterial, glasjonomerfyllningar. Man har även visat att dessa fyllnings-material kan laddas upp med fluor och därigenom bidra till fortsatt karieskydd. Detta kan liknas vid ett batteri, ett fluorbatteri.

Göran Koch har också gjort viktiga insatser på epidemiologins område genom kartläggning av tandhälsotillståndet hos individer i olika åldrar, den så kallade Jönköpingsundersökningen. Med utgångspunkt från detta material har man skapat nya tandhälsovårdsmodeller som bygger på att man identifierar grupper av individer som bedöms löpa hög eller låg risk att utveckla tandsjukdomar. Med en sådan riskgruppering kan vårdgivaren koncentrera sina insatser där de bäst behövs.