Jens Jörgen Pindborg, 1994 års Elanderpristagare 

 

                 

Professor Jens Jörgen Pindborg, grand old man inom dansk och internationell odontologi, har tilldelats 1994 års Elanderpris.

Jens Jörgen Pindborg skrev sin första vetenskapliga artikel 1943, under studietiden i Köpenhamn. Erövrade doktorsgraden 1950 på en avhandling med titeln: "Den kroniske fluor- og cadmiumforgiftnings indflydelse paa den hvide rottes incisive med saerligt henblick på emaljeorganet". Genom åren har det blivit ytterligare drygt 350 vetenskapliga artiklar och 20 böcker. Bland de många monografierna kan nämnas: Pathology of the Hard Tissues och Atlas of Diseases of the Oral Mucosa

Som forskare har Pindborg gjort banbrytande insatser såväl i kartläggning av orala manifestationer vid oral cancer och AIDS och deras förstadier som i förebyggandet av dessa tillstånd - ett arbete som har bedrivits i många av världens U-länder: Indien, Sri Lanka, Thailand, Burma, Indonesien, Uganda, Colombia, Brasilien, Kenya.

Verksamheten vid Rigshospitalets tandklinik har under Pindborgs ledning utvecklats från dental histopatologi till oral patologi och medicin och framgångarna har varit betydande. 1966 erhölls status som ett internationellt referenscenter vid WHO för odontogena tumörer. I samarbete med Finn Praetorius gjordes en klassifikation av odontogena tumörer som har fått stor betydelse och som har accepterats av WHO. Det är få förunnat att få en tumör uppkallad efter sig. Pindborgs stora intresse för AIDS resulterade 1986 i att WHO, under Pindborgs ledning vid Rigshospitalet, inrättade ett Collaborative Center for Oral Manifestations.

Pindborg har som chefredaktör skött en handfull tongivande odontologiska tidskrifter, bl.a varit chefredaktör för Scandinavian Journal of Dental Research under 25 år och sett mer än 1800 manuskript passera redaktionen.

Som engagerande och charmant föreläsare och den främste ambassadören för oral patologi och medicin har Pindborg outtröttligt rest runt och trollbundit auditorier i de flesta länder.

Professor Pindborg är Doktor honoris causa vid Göteborgs universitet och hedersledamot i GTS. Det är därför en stor glädje för GTS att på 60-årsdagen efter prisets instiftande, få räkna Jens Jörgen Pindborg som en av sina Elanderpristagare.