Jan Carlsson, 1992 års Elanderpristagare

 

1992 års Elanderpris har tilldelats Professor Jan Carlsson, Umeå.

Årets pristagare är född och uppvuxen i Göteborg. Efter tandläkarexamen i Malmö 1959 genomförde Jan Carlsson en serie studier som ledde fram till professuren i oral mikrobiologi i Umeå 1969 och sedan dess har han varit Umeå trogen.

Jan Carlssons forskargärning spänner över ett brett register. I sin avhandling kartlade han släktskapet mellan munhålans streptokocker och återinförde namnet Streptocoocus mutans, som förmodligen klingar välbekant. Vidare studerade han kostens och framför allt sockrets betydelse för uppkomsten av plack på tandytan och många här i salen har förmodligen sett Jan Carlssons vackra färgbilder av hur ett sackarosplack ser ut.

Under många år har Jan Carlsson ingående studerat faktorer av betydelse för bakteriers etablering i munhålan liksom sjukdomsframkallande egenskaper hos bakterier associerade både med karies och parodontit.

För sin forskning har Jan Carlsson belönats med många utmärkelser. Han har fått både det Black´ska priset och Millerpriset. Han är en av de få som fått två av IADR´s högsta utmärkelser. Vid den  senaste Riksstämman gick priset för bästa svenska odontologiska avhandling till en av Jan Carlssons adepter.

En omdömesgill forskarkollega från Washington säger så här: "Jan Carlsson is a microbiologist whose research has been fundamental to an understanding of the ecology of the oral cavity. The significance of his reasearch on the physiology of oral bacteria, meticulously conducted over a number of years, extends far beyond the borders of dental research".  Jan delar ödmjukt och vänligt med sig av sina breda och djupa kunskaper.