Anders Hugoson, 1999 års Elanderpristagare

 

                                       

Professor Anders Hugoson har tilldelats 1999 års Elanderpris för framstående forskning inom klinisk epidemiologi.
      Hugoson, född 1938 i Ludvika, avlade tandläkarexamen på Tandläkarhögskolan i Umeå 1962. År 1970 blev Anders Hugoson specialist i parodontologi och samma år Odontologie doktor med avhandlingen "Gingival inflammation and female sex hormones" och docent i parodontologi vid Göteborgs universitet. Sedan 1997 är Hugoson adjungerad professor i klinisk och epidemiologisk forskning vid Göteborgs universitet. 
      Mellan 1972 och 1995 tjänstgjorde Hugoson som övertandläkare och klinikchef vid avdelningen för  parodontologi vid Odontologiska institutionen i Jönköping och mellan 1975 och 1995 som institutions och förvaltningschef vid samma institution. Som förvaltningschef var han ansvarig för institutionens verksamhet som omfattade även forsknings- och utvecklingsarbete liksom pedagogisk verksamhet. Sedan 1996 upprätthåller han tjänsten som tandvårdsdirektör vid tandvårdsförvaltningen i Jönköpings Läns Landsting.
      Anders Hugosons vetenskapliga arbete omfattar ett 100-tal publikationer i nationella och internationella tidskrifter inom i första hand klinik och epidemiologi men även inom varierande ämnesområden såsom patientmotivation och vårdprogram. Han har publicerat fem läroböcker, varit handledare vid odontologiska avhandlingar och fakultetsopponent vid fem disputationer inom odontologi i Göteborg, Oslo, Bergen och Stockholm.
      Anders Hugoson har slutligen varit flitigt anlitad som kursgivare för skilda yrkeskategorier både nationellt och internationellt.