Karl Thorleif, GTS ordförande 1944

 

                   

Karl Thorleif var född den 1 augusti 1889 i Rolfstorp, Hallands län. Han avlade studentexamen i Lund 1912
och tandläkarexamen i Stockholm i oktober 1916. Efter praktik i Falkenberg 1916-23 fortsatte han sina
studier i USA och blev Doctor of Dental Surgery vid University of Minnesota 1924. I oktober samma år
började han sin praktik i Göteborg, vilken han fortsatte med fram till mitten av 1961, då han drog sig tillbaka.
      Inom GTS var han skattmästare 1929-32 och 1933. Sällskapets ordförande var han 1944. Inom Sällskapets förbundsavdelning var han ordförande 1938-39. Han var en av initiativtagarna till Göteborgs privatpraktiserande tandläkares förening och dess förste ordförande under 5 år, 1950-54. I Nordiska Odontologiska Föreningen
var han styrelsemedlem 1930-32. Karl Thorleif var hedersledamot av Svenska Tandläkare-Sällskapet och
hedersledamot i GTS.
      Genom sin gedigna teoretiska och tekniska utbildning var Karl Thorleif synnerligen väl rustad för
tandläkarens yrke. Med åren kom han att erkännas som en av landets mest framstående kliniker med
kompetens inom många områden. Tidigt kom dock bettrekonstruktionen att tilldra sig hans stora intresse.
Hans arbete ”The closed bite and its prosthetic treatment” blev mycket uppmärksammat.
      Inom kåren gjorde Karl Thorleif betydande insatser både inom GTS som inom riksorganisationerna.
För kollegerna inom GTS betydde han särskilt mycket genom sitt föredöme, sin initiativrikedom och
energi och hade alltid famnen öppen för kollegerna, icke minst för Sällskapets nya medlemmar som
han gärna hjälpte i olika situationer.
     Karl Thorleif avled 1967, 78 år gammal.