Gösta Johansson
GTS´s ordförande 1969-1970

 

Gösta Johansson var född 1909. Efter tandläkarexamen 1935 och arbete med  som privattandläkare i Falköping for Gösta 1947 till Columbia University i New York där han efter ett års studier erhöll ett ”Certificate of Proficiency in Restorative Dentistry”. Efter hemkomsten erhöll Göta uppdraget att för SKF´s räkning organisera och starta upp en företagsklinik där han sedan verkade som klinikchef i 10 år. 1955 började han igen som privatpraktiserande tandläkare och blev senare en av initiativtagarna till bildandet av Tandläkarhuset på Avenyn i Göteborg. Han var även en eftertraktad kursgivare och bidrog i hög grad till att höja standarden i tandläkarkåren.

Gösta var mycket aktiv i Göteborgs Tandläkare-Sällskap. Förutom ordförandeskapet var han även ordförande i kursnämnden och i stipendienämnden. Som erkänsla för allt sitt arbete inom Sällskapet under många år blev Gösta 1975 vald till hedersledamot av GTS. 1985 promoverades Gösta Johansson till odontologie hedersdoktor vid Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Gösta johansson avled 2003 i en ålder av 93 år.