Hedersledamöter i GTS 2019

 

             

1993  Ingegerd Wieslander  

1998  Ingvar Olemyr             

1998  Karl-Gustav Olsson        

1999  Vasili Cucu

1999  Claes-Göran Emilson     

1999  Bengt Waldenström   

2014  Kjell Ludvigsson   

2014  Birger Rockler  

Korresponderande ledamot

1993  Jan Linde    
2016  Gunnar E Carlsson
_________________________________________________

Tidigare hedersledamöter i GTS
1953  PO Pedersen, professor Köpenhamn
1956  JJ Holst, professor Köpenhamn
1963  Olof Osvald, fd medicinalråd, Göteborg
1966  Paul Göransson, tandl, odont dr h c, Göteborg
1968  Gösta Gustafson, professor Malmö
1968  Holger Hydén, professor Göteborg
1968  Erik Nilsson, tandläkare Malmö
1968  Örjan Ouchterlony, professor Göteborg
1968  Jens Jörgen Pindborg, professor Köpenhamn
1968  Arje Scheinin, professor Helsingfors
1973  Sten-Otto Fengen, tandläkare Göteborg
1973  Ture Isaksson, tandläkare Göteborg
1973  Per Torell, professor Göteborg
1975  Ragnar Granerus, tandl, odont dr h c, Göteborg
1975  Gösta Johansson, tandl, odont dr h c, Göteborg
1983  Bengt Gustavsson, tandläkare Göteborg
1983  Åke Möller, professor Göteborg
1983  Gunnar Oldén, tandläkare Göteborg
1986  Lars Düring, tandläkare Göteborg
1986  Alf Öhman, professor Göteborg
1993  Malte Hultstam, tandläkare Göteborg
1993  Olle Johansson, tandläkare Göteborg
1993  Ulf Kewenter, tandläkare Göteborg
1993  Bo Krasse, professor Göteborg
1993  Jan-Erik Lövgren, tandläkare Göteborg
1993  Birgit Thilander, professor Göteborg