Inga Floréns Fond

§ 1.    Fonden har tillkommit genom en testamentarisk donation av Inga Florén. Donationen mottogs hösten 1973 av Göteborgs Tandläkare-Sällskap, som
          därefter förvaltar densamma som en fond. Av fondens avkastning skall varje år minst 1/10 läggas till kapitalet.

§ 2.    Testator uttrycker i särskild skrivelse, att hennes önskan är främst att stärka kamratkänslan och sammanhållningen inom kåren och att uppmuntra
          Sällskapets styrelseledamöter och övriga funktionärer t ex genom bidrag till bevistande av kurser och möten, fria sammanträdessupéer eller andra
          stimulerande förmåner. Vården om Sällskapets lokaler ligger henne också varmt om hjärtat.