Sven G Carlsson, 1990 års Elanderpristagare

 

                                     foto

GTS´s stipendienämnd har till årets Elanderpristagare utsett Sven G. Carlsson, som är
docent och högskolelektor vid Göteborgs universitet.
     Sven G Carlsson erhåller priset för sin mångåriga forskning inom det odontologiskt-
psykologiska området. Hans insatser har varit ytterst betydelsefulla för uppbyggandet
av flera forskningsinriktningar på Odontologiska fakulteten. Särskilt kan nämnas hans
samarbete med odontologiska forskare inom områden som tandvårdsrädsla, smärta
och käkledsbesvär.
    Sven G Carlsson har genom denna sin vetenskapligt systematiska forskning bidragit
till att bredda den odontologiska forskningen i Göteborg till områden, som är av utom-
ordentligt stor klinisk betydelse. SvenG Carlsson är dessutom en uppskattad pedagog
och har genom årens lopp inte minst medverkat i Sällskapets aktiviteter.
    Stipendienämnden vill, genom att till årets Elanderpristagare utse en forskare utan
tandläkareexamen markera, dels betydelsen av beteendevetenskaplig forskning inom
odontologisk klinik, dels peka på det värde, som ligger i forskning över diciplingränserna.