Peter Lingström, 2017 års Elanderpristagare

 

                      

Peter Lingström, professor i Cariologi vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet har tilldelats 2017 års Elanderpris.

Valet motiveras med följande motivering:
Peter Lingström har varit aktiv inom forskning, klinik och undervisning under många år. Kandidaten har under dessa år hunnit färga sitt ämne, och utveckla det. Denna välkända profil
är, utöver forskning och klinik, även djupt engagerad i institutionen för odontologis inre arbete
på alla plan.

Peter avlade tandläkarexamen i Malmö 1986 och fortsatte med kariologiska studier som 1993 ledde fram till  doktorsavhandlingen ”On the cariogenic potential of starch”. Han blev professor 2008.

Prisföreläsningen hade titeln "i huvudet på en Cariolog"