Maurits Persson, 2018 års Elanderpristagare

 

                         

Till 2018 års Elanderpris har tilldelats Maurits Persson, professor emeritus i ortodonti vid
Umeå Universitet. 

Maurits Persson är en GTS-medlem i förskingringen. Nu, som professor emeritus, kan han 
blicka tillbaka på ett långt yrkesliv fyllt med forskning, klinik och undervisning. Under sin
livsgärning har han hunnit bli en profil inom sitt ämne. Forskningskontakten med Göteborg
har funnits med hela tiden.