Jan Wennström, 2000 års Elanderpristagare

 

                                                    

Jan erhöll år 2000 Elanderpriset för sin forskning inom parodontologi.

Jan avlade tandläkarexamen 1972 i Göteborg. Han tjänstgjorde en tid inom den 
privata tandvården innan han återkom till fakulteten i Göteborg som assistent
och lärare. Han disputerade 1982 och blev 1986 docent i parodontologi.
Jan utsågs 2000 till professor inom samma ämnesområde. Från 2000 var han
chef på parodontologiavdelningen under ett decennium. Jan skapade ett
framgångsrikt internationellt specialistutbildningsprogram i parodontologi i
samarbete mellan universitet och folktandvården. Han arbetade under flera år 
i ledningen för det odontologiska kvalitetsregistret SKaPa och var 2007-2011
ordförande för ämnesområdet i Socialstyrelsens arbete för nationella riktlinjer
för vuxentandvård.

Hans forskning har prisats både nationellt och internationellt. Jan erhöll en rad
nationella och internationella utmärkelser för sina insatser. I april 2020 utsågs
han till hedersdoktor vid Atens universitet för sin forskningsgärning och sitt stöd
till grekiska forskare inom ämnesområdet.

Efter en tids sjukdom gick Jan Wennström bort den 14 maj, 2021. Han
blev 74 år.