Gunnar Bergenholtz, 1989 års Elanderpristagare

 

                             

Gunnar Bergenholtz, professor och avdelningsföreståndare för endodonti med oral diagnostik vid Odontologiska fakulteten, Göteborgs universitet tilldelades 1989 års Elanderpris.

Gunnar växte upp i Arvika, där han tog sin studentexamen 1959.  Efter tandläkarstudier vid Umeå universitet och 6 års privatpraktik påbörjade han sin akademiska karriär 1969. Först som amanuens och sedan som assistenttandläkare vid avdelningen för endodonti i avsikten att bli specialist i endodonti, vilket inträffade 1973. Hans forskning tog emellertid fart först sedan professor Jan Lindhe intresserat honom för de pulpareaktioner, som kan uppstå i samband med parodontal behandling. Disputationen ägde rum 1977 och avhandlingen fick titeln ”Experimental pulpitis in the monkey”. Efter att ha medverkat till att starta upp tandhygienistutbildningen vid Odontologiska fakulteten flyttade Gunnar till USA och University of Michigan i Ann Arbor. Tiden där blev forskningsmässigt intensiv och hade fokus på pulpabiologiska frågeställningar fr a från ett kliniskt perspektiv. Flera av hans mest citerade arbeten kom fram under denna tid. Efter 18 månader som ”visiting associate professor” återvände Gunnar till Göteborg, där han blev avdelningsföreståndare för oral diagnostik. Tiden i denna position blev emellertid kortvarig och 1984 blev USA åter målet och nu University of North Carolina at Chapel Hill, där han anställdes som professor i endodonti och föreståndare för avdelningen för endodonti. Han blev dessutom utnämnd till den förste innehavaren av Jacob B Freedland  Endowed Chair of the University of North Carolina. Tiden i Chapel Hill blev mycket lärorik och den gav honom många goda erfarenheter både som forskare och kliniker. 1988 erhöll han dessutom Pulp Biology Research Award från IADR för studier på effekterna av bakterier och bakterie produkter på den dentala pulpan.  Efter 5 år i Chapel Hill återvände han återigen till fakulteten i Göteborg efter att ha blivit utnämnd till professor och föreståndare för avdelningen för endodonti med oral diagnostik.