Göran Stenman, 1991-års Elanderpristagare

            Ex 

Docent Göran Stenman, avdelningen för Oral Patologi, Odontologiska fakulteten,
Göteborgs universitet tilldelades 1991 års Elanderpris.
    Sällskapet motiverade sitt val med att Göran Stenman bedriver sedan ett flertal år
en basalt inriktad forskningsverksamhet inom cytogenetik och molekylärbiologi.
Forskningen berör i första hand kromosomala förändringar i olika typer av spottkörtel-
tumörer. Huvudinriktning är på cancerforskning. Stenman och hans grupp har varit
mycket vetenskapligt produktiva. Stenman är vidare aktiv inom forskarutbildningen
och är en mycket uppskattad föreläsare.
     Göran Stenman tog sin tandläkarexamen 1977. Var privatpraktiker i Mölnlycke och
Göteborg till 1983 på deltid och fritid. Började med forskning på Oral Patologi redan
som student och har sedan aldrig släppt kontakten med avdelningen. 1979 påbörjades
forskarutbildningen och avhandlingen försvarades i februari 1983. Var gästforskare på
Harvard Medical School i Boston 1985-86. Stenman är nu 1992 docent i Oral patologi
och innehar en högskolelektorstjänst.