Gösta Gustafson 
1943, 1945, 1947 och 1949 års
Elanderpristagare