Claes Reit, 2020 års Elanderpristagare 

 

                                                             

Till GTS Elanderpristagare 2020 utsågs Claes Reit, professor emeritus, Göteborgs
Universitet med följande motivering:
Vår kandidat har haft ett långt lärar- och forskarliv vid Institutionen för odontologi.
Vår pristagare kan blicka tillbaka på ett långt yrkesliv fyllt med undervisning,
forskning, klinik och musik. Många studentgenerationer har lärt sig allt om pulpans
inre väsen och om etiskt förhållningssätt inom vården. Hans verksamhet spänner
mellan "clinical decision making", pedagogik, etik och Django Reinard.