Claes-Göran Emilson, 2011 års Elanderpristagare

 

                              

Professor Claes-Göran Emilson, avdelningen för Cariologi vid Institutionen för Odontologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, tilldelas 2011 års Elanderpris av Göteborgs Tandläkare-Sällskap.  
    I stipendienämndens motivering står bland annat att Claes-Göran Emilson under en följd av år som vetenskapsman starkt har bidragit till odontologisk forskning inom ämnesområdet cariologi, inom vilket han idag är nationellt och internationellt känd och erkänd. 
Claes-Göran Emilson har med sina drygt 100 publikationer och flera doktorander inom ämnesområdet cariologi starkt bidragit till att föra forskningstraditionen framåt inom sitt ämne och inom odontologin. Emilson är utöver detta en välkänd profil inom Göteborgs Tandläkare-Sällskap sedan många år.