Bertil Friberg, 2015 års Elanderpristagare

 

                                         

Årets Elanderpris har tilldelats docent Bertil Friberg för ett mångårigt, både kliniskt och vetenskapligt, arbete på Odontologens Brånemarkklinik. Bertil Friberg, som är käkkirurg, har varit verksam på  Brånemarkkliniken ända sedan kliniken startade 1987. Under den långa tid som förflutit sedan kliniken bildades har ett stort antal vetenskapliga artiklar publicerats och ett ännu större antal patienter blivit behandlade. Med en fot i både den vetenskapliga och kliniska världen har Friberg både nationellt och internationellt ett ytterst gott renommé som en av de främsta inom sitt fält. 

Bertil Friberg tog tandläkarexamen 1975 vid Odontologiska fakulteten i Göteborg och började på Brånemarkkliniken 1986. Han doktorerade 1999 och är specialist i oral och maxillofacial kirurgi.