Agneta Robertson, 2021 års Elanderpristagare

 

                                   

Till GTS Elanderpristagare 2021 utsågs Agneta Robertson, professor, Göteborgs Universitet.

Motiveringen var: årets Elanderpris går till en person som värnat om de minsta i många år, såväl
i sin kliniska verksamhet som i sin forskarkarriär. Trygghet, smärtlindring och sedering har varit
ett mantra som genomsyrat kliniken och studentundervisningen på såväl pedodontikliniken i
Göteborg som utbildningskliniken för barntandvård. Personen i fråga är och har varit ledande
inom Institutionen för odontologi och verkat för samarbete och samförstånd mellan Odontologens
båda organisationer.  

Vid högtidssammanträdet den 29 april, 2022 kåserade Agneta Robertson över ämnet: 
"Tandvård för barn, då och nu". Läs ett referat av föreläsningen i protokollet.