Agneta Robertson, 2021 års Elanderpristagare

 

                        

Till GTS Elanderpristagare 2021 utsågs Agneta Robertson, professor,
Göteborgs Universitet.

Motiveringen var: årets Elanderpris går till en person som värnat om de
minsta i många år, såväl i sin kliniska verksamhet som i sin forskarkarriär.
Trygghet, smärtlindring och sedering har varit ett mantra som genomsyrat
kliniken och studentundervisningen på såväl pedodontikliniken i Göteborg
som utbildningskliniken för barntandvård. Personen i fråga är och har varit
ledande inom Institutionen för odontologi och verkat för samarbete och
samförstånd mellan Odontologens båda organisationer.  

Vid högtidssammanträdet den 29 april, 2022 kåserade Agneta Robertson
över ämnet: "Tandvård för barn, då och nu".

Läs ett referat av föreläsningen i protokollet.