GTS styrelse 2023      

                                                       

                                                                                                                                  

                                                          John Bratel                              Amina Basic                    Henrik Arvidsson
                                                        Ordförande                            1:e sekreterare                       2:e sekreterare

                                                                Tel: 0704-53 64 64                                Tel: 0735-07 59 59                                Tel: 0737-08 71 81
                                                                  John@bratel.se                             basic_amina@hotmail.com                 henrikthedentist@gmail.com

 

                                                                                                                                    

                                                       Gunilla Fornmark              Josefin Vingsäter                           Bo Sundh

                                                                        Kassaförvaltare                           Biträdande kassaförvaltare                             Fastighetsvärd
                                                                        Tel: 0708-93 35 16                                        Tel: 0705-38 44 14                                        Tel: 0768-24 23 49
                                                                    Gunilla.fornmark@oralcare.se           josefine-svensson@hotmail.com                          bosundh@gmail.com

                                                          
                                                                                                                                   
                                                       Maria                                 André                      Claes-Göran             Matilda 
                                                    Nygren                                  Näf                             Emilson                 Nygren

                                                            Kursnämndens                         Klubbmästare                          Webmaster                  Munhålans
                                                             ordförande                                                                                                                    studentnämnd

                                                          Tel: 0708-69 85 95                     Tel: 0736-89 24 97                  Tel: 0766-18 32 03        Tel:0760-68 40 55
                                                          maria@vasatandlakarna.se     Andre.naf@gmail.com       emilson@odontologi.gu.se  matilda.nygren96@gmail.com