Ombyggnad av föreläsningssal på GTS

Bakgrund

GTS styrelse har fattat beslut att rekommendera sällskapet att göra en omfattande ombyggnad av vindsvåningen i fastigheten Erik Dahlbergsgatan 9. De föreläsnings- och möteslokaler samt toaletter som finns här uppfyller inte dagens krav beträffande miljö och funktion. Detta avser framförallt ventilation, uppvärmning/kylning, ljus och allmän standard samt AV-utrustning. En av sällskapets primära uppgifter, att främja medlemmarnas intressen inom det odontologiska forsknings- och utbildningsområdet kan inte längre utföras på ett ändamålsenligt sätt och kursgivningsverksamheten i lokalerna har reducerats kraftigt. Målsättningen är att en upprustning av lokalerna skall göra GTS till en attraktiv konferensanläggning i centrala Göteborg.

…..Att investera i underhåll och upprustning av våra fastigheter är nödvändigt för att upprätthålla funktion och trivsel men också en självklar del i att förvalta deras värden.

 

 

Fönsterkupor byggs om så att mer ljus släpps in. Burspråket får fler fönster. Tornet ovanpå burspråket återskapas.

 

Burspråket i stora salen öppnas mot rummet. Salens funktion roteras 180° så att podiet
hamnar åt öster mot Betlehemskyrkan. Den tidigare ”sceningången” mot grupprummet breddas och blir en aktiv ingång till salen.

 

      

En öppen genomgående lobby löper hela vägen utanför salen och avgränsas mot grupprummet med en glasvägg. Tidigare garderob
blir förråd för stolar, bord mm. Kapphyllor görs vid nuvarande ”samlingsskåp”. Toaletter restaureras. Nytt trägolv i stora salen och grupprummet samt klinkergolv i lobbyn. Golvvärme. Väggar i stora salen och grupprummet i ljus träfanér. Anläggning för uppvärmning/kylning av luft samt friskluft. AV-utrustning.

Kostnadskalkyl…. (12/4-05)
Projektering, arkitekt, konstruktion, upphandling, kvalitetsansvar ………….400.000
Byggproduktion     ..............................................……………………………4.000.000
AV – utrustning ..................................................……………………………….250.000
Inredning     ............................................………………………………………..350.000
Summa:      .............................................……………………………………..5.000.000