Stadgeförslaget bordlagt 2022-11-12

Vid det allmänna mötet den 12 november behandlades stadgenämndens
förslag på uppdaterade stadgar för GTS för andra gången. Förslaget
presenterades med ett bildspel. Efter en diskussion av stadgeförslaget
yrkades bordläggning. Vid förra gången den 6 oktober, då förslaget
presenterades, godkändes det enhälligt. "Eftersom bordläggning
begärdes, så lades stadgeförslaget inte fram för omröstning. Mötet
röstade med stor majoritet för bodläggning.”