Vårens kursprogram på GTS 2018-01-30 06:00:00

GTS vårkurser

Onsdag 24 januari 2018
Att sopa under mattan eller vässa klorna - om konflikthantering
Barbro Lennéer-Axelsson, universitetslektor i psykologi, Göteborgs Universitet, psykoterapeut och författare.

Onsdag 21 februari 2018
Långvarig smärta - kan vi bota och hur stor är risken för läkemedelsmissbruk?
Christian Simonsberg, smärtläkare, SU

Onsdag 21 mars 2018
Spänning i vardagen – om bettfysiologi
Birgitta Johansson Cahlin, Odont.dr, Specialist bettfysiologi, Göteborg

Torsdag 19 april 2018 OBS!
Bond Baby Bond - Minimally invasive dentistry with a twist
Fredrik Andersson, privatpraktiserande svensk tandläkare, Harley Street, London

Hälsningar från kursnämnden