Dechargemötet den 28 april inställt 2020-04-28 22:00:00

Se vårens kursprogram under rubriken "Kurser" ovan

OBS! Kvällskursenden 22 april, 2020 om
"Sedering i tandvården - god klinisk prxis"
är inställd pga oron för Coronavirus.

Även dechargemötet den 28 april är inställt.