Allmänt möte den 6 mars, 2019 2019-03-06 19:00:00

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringspersoner
3. Mötet behörigt utlyst samt fastställande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll
5. Ordförandes rapport
6. Förslag till stadgar för Thilanderfonden (se förslag)
7. Översyn av vissa stadgar (se förslag)
8. Inval av medlemmar: Marcus Forsberg, Josefin Johansson, Joakim Nordin
9. Förslag till inval av medlemmar: Margareta Goralska föreslås av Ajla Kurtagic och
    Mikael Neuman.
10. Övriga frågor
11. Forskningspresentation av GTS stipendiat tandläkare Jack Hilon
12. Kvällens föreläsning: "Min gastronomiska resa - Bordeaux med provning"
      med Ulf Wagner
13. Mötet avslutas

Efter mötet serveras middag med mat väl anpassad till kvällens vinprovning

Varmt välkomna // GTS styrelse