Möten

Vårens kursprogram på GTS 30 Januari

GTS vårkurser

Onsdag 24 januari 2018
Att sopa under mattan eller vässa klorna - om konflikthantering
Barbro Lennéer-Axelsson, universitetslektor i psykologi, Göteborgs Universitet, psykoterapeut och författare.

Onsdag 21 februari 2018
Långvarig smärta - kan vi bota och hur stor är risken för läkemedelsmissbruk?
Christian Simonsberg, smärtläkare, SU

Onsdag 21 mars 2018
Spänning i vardagen – om bettfysiologi
Birgitta Johansson Cahlin, Odont.dr, Specialist bettfysiologi, Göteborg

Torsdag 19 april 2018 OBS!
Bond Baby Bond - Minimally invasive dentistry with a twist
Fredrik Andersson, privatpraktiserande svensk tandläkare, Harley Street, London

Hälsningar från kursnämnden

Högtidssammanträdet 2018 20 Januari

     

   

                                     495 kronor 
          för GTS medlem som för medföljande sällskap

              Anmälan senast onsdag 17 januari till
         tel nr 031-7114562 eller info@gtskonferens.se

    

    

                           Varmt välkomna
                                 Styrelsen

 

Allmänt möte den 13 dec, 2017 13 December

 

 

        

Allmänt möte den 11 nov, 2017 11 November

Allmänt möte den 11 okt, 2017 11 Oktober