Möten

Ordförande har ordet 24 Februari

Bästa GTS-medlemmar!
 
God fortsättning på det nya året 2021 vill jag önska er först av allt.
Efter ett något annorlunda firande av jul- och nyårshelgerna hoppas
jag att 2021 blir ett bättre nytt år med vaccin till oss alla och kontroll
på pandemin.
   Som jag förvarnade i mitt julbrev så kommer vi inte att kunna ha vårt
högtidssammanträde den 23 januari. Istället vill vi genomföra ett nytt
Zoom-möte under veckan därpå, den 26 januari. Och jag hoppas att
alla som kan loggar in sig och deltar. Det är fortfarande stor osäkerhet
hur fort vaccinet kan distribueras och bli tillgängligt för de flesta av oss.
Men vi i styrelsen hoppas att det ska bli tillfälle och möjlighet innan
sommaren att hålla ett fysiskt möte och då bland annat få lyssna på
Elanderpristagaren Claes Reit.
   Strax innan pandemin slog till och vi var tvungna ställa in fysiska
möten i våras, så hade Frida precis startat med After Work-tillfällen i
våra trevliga lokaler, en aktivitet som vi hoppas också ska locka nya
medlemmar. Som ni alla förstår laddar vi i styrelsen för att så snart
det finns möjligheter åter kunna komma samman till trevliga träffar
med kollegorna i form av möten, kurser och fester. Till dess får vi
hålla tillgodo med att träffas digitalt.

Bästa hälsningar
Margaretha Lindqvist  ordförande GTS

Allmänt möte 8 dec, 2020 08 December

 

 

Gåsfesten 2020 07 November

495 kronor för GTS medlem och respektive

Klädsel: mörk kostym

Mötet och middagen kommer att ta plats i festvåningen, vån 3.
Pga rådande restriktioner är därför max antal gäster 50 personer.
Vi dukar glest och har handsprit utplacerat.
Vi uppmanar att stanna hemma vid förkylningssymptom.

Allm möte den 6 oktober, 2020 06 Oktober

 

Forsknings- och resestipendier 30 September

Det är nu dags att söka forsknings- och resestipendier från GTSs fonder för 2020.

Fonderna riktar sig till GTS medlemmar och vi ser gärna sökanden i början av sin forskningskarriär eller som planerar ett projekt där GTSs medel kan komma till användning för att starta upp projektet.
Resestipendierna kan sökas för resa till nationella eller internationella konferenser/symposier där den sökande avser att presentera sin forskning via poster eller muntlig presentation.
Det har väl inte varit så många fysiska kongresser under 2020 men vi hoppas att det vänder och att de kommer igång igen nästa år.
De som sökt och fått beviljat medel förra året kan meddela detta till GTS stipendienämnd om de skall flyttas till 2021.
GTSs stipendier skall alltid sökas för ett specificerat, angivet, ändamål. Medel utgår inte för egen eller annans lön.
Antalet sökande har minskat något de senaste åren så chanserna att erhålla ett stipendium eller bidrag till en konferensresa är stora.
Ansökan sker via digitalt formulär som laddas ner från GTS hemsida (se under rubriken "Stipendier). Sista ansökningsdagen är 30 september 2020

OBS! Ladda ner formuläret till din dator och försök inte öppna det med webbläsare eller e-post program. Formuläret måste öppnas via Adobe Reader eftersom det är ett ifyllnadsformulär.

Formuläret kan sparas lokalt på datorn och när ni är klara skickar ni ansökningarna digitalt till:
gtsstipendier@gmail.com

Ni kan läsa mer kring stipendier och resebidrag på GTS hemsida under rubriken "stipendier" och även kontakta Ken.hansen@vgregion.se vid behov.

Med vänlig hälsning

GTS stipendienämnd