Möten

Allmänt möte den 6 mars, 2019 06 Mars

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringspersoner
3. Mötet behörigt utlyst samt fastställande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll
5. Ordförandes rapport
6. Förslag till stadgar för Thilanderfonden (se förslag)
7. Översyn av vissa stadgar (se förslag)
8. Inval av medlemmar: Marcus Forsberg, Josefin Johansson, Joakim Nordin
9. Förslag till inval av medlemmar: Margareta Goralska föreslås av Ajla Kurtagic och
    Mikael Neuman.
10. Övriga frågor
11. Forskningspresentation av GTS stipendiat tandläkare Jack Hilon
12. Kvällens föreläsning: "Min gastronomiska resa - Bordeaux med provning"
      med Ulf Wagner
13. Mötet avslutas

Efter mötet serveras middag med mat väl anpassad till kvällens vinprovning

Varmt välkomna // GTS styrelse

Högtidssammanträdet 2019 19 Januari

   

Lördagen den 19 jan. kl. 18.00
Klädsel: mörk kostym

                               495 kronor
för GTS medlem som för medföljande sällskap

Anmälan senast ondagen den 16 januari
Tel 031-711 4562, e-post: info@gtskonferens.se

18.00 Mingel med tilltugg
18.30 Möte, Elander- och stipendieutdelning, föreläsning
20.00 Middag, underhållning med "Vier Brillen", dans

                                  Varmt välkomna
                                     GTS styrelse

 

Allmänt möte den 12 dec, 2018 12 December

Anmälan senast måndagen den 10 december
Tel 031 - 711 4562 eller via e-post
Anmälan är bindande. Uteblivande debiteras med 150 kronor


    

Efter det allmänna mötet serveras mat med tillhörande dryck

GTS 125 år + Sverkerpriset 16 November

Allmänt möte den 10 nov, 2018 10 November

 

Pris: subventionerat 495 kronor

Anmälan senast torsdag den 8 november till
info@gtskonferens.se eller 031 - 711 45 62

    Varmt välkomna