Möten

Dechargemöte den 25 april, 2018 25 April

      

Allmänt möte den 14 mars, 2018 14 MarsHögtidssammanträdet 2018 20 Januari

     

   

                                     495 kronor 
          för GTS medlem som för medföljande sällskap

              Anmälan senast onsdag 17 januari till
         tel nr 031-7114562 eller info@gtskonferens.se

    

    

                           Varmt välkomna
                                 Styrelsen

 

Allmänt möte den 13 dec, 2017 13 December

 

 

        

Allmänt möte den 11 nov, 2017 11 November