Möten

Allmänt möte 21 september 2017 21 September

 

 

GTS vårfest 20 Maj

Björkmanseminarium 2017 04 Maj

Dechargemöte 26 April

 

Allmänt möte 15 Mars


   
 Föreläsningens titel är: "Sydafrika i mitt hjärta"


  Mötesförhandlingar: Se bifogad dagordning

  Mat med tillhörande dryck serveras efter det allmänna mötet