Bakgrunden till Elanderpriset

 

Priset instiftades den 19 november 1934 och är Sällskapets främsta vetenskapliga utmärkelse. Priset är ett erkännande till en forskare som under lång tid har gjort betydande insatser för odontologisk forskning.

    Karl Viktor Göte Elander var en av förgrundsfigurerna i Göteborgs Tandläkare-Sällskap.                    

Han var född 4 januari 1872 i Göteborg och dog 1930. Elander blev student i Göteborg 1890, avlade tandläkarexamen i Stockholm 1894 och blev odontologie doktor i Helsingfors 1919. Han var praktiserande tandläkare i Göteborg från 1894. Han var redaktör och utgivare av tandläkartidskriften "Reflector" 1900–05, av "Odontologisk Tidskrift" 1906–12, av "Svensk tandläkaretidning" 1907–09, av "Skandinaviska tandläkareföreningens tidskrift" 1903, av dess "Förhandlingar" 1901 och 1903 och av "Göteborgs Tandläkareförenings förhandlingar" 1903–06.

Elander var även redaktör för veckotidningen "Nyaste Snällposten" i Göteborg 1911–15 och dagliga tidningen "Afton-Tidningen" i Stockholm 1912–13. Han var stiftare av Nordisk odontologisk pressklubb och en av stiftarna av Nordiska odontologiska föreningen till befrämjande av undervisning och forskning. Han skrev ett stort antal odontologiska och socialekonomiska artiklar samt bland annat Uppslagsbok vid receptskrifning (1900) och Infekterade rotkanalers behandling (1919).

Elander var en mycket flitig föredragshållare och debattör och sporrade Sällskapets medlemmar till fortsatt forskning. Det var genom hans insatser och vetenskapliga engagemang som Göteborgs Tandläkare-Sällskap tidigt fick ett internationellt erkännande.

Karl Elander hedrades efter sin död av sällskapet genom instiftandet av Elanderpriset, som årligen delas ut till en förtjänt odontologisk forskare.