Sture Nyman, 1977 års Elanderpristagare 

 

Professor Sture Nyman, Avdelningen för Parodontologi, Odontologiska fakulteten vid Göteborgs Universitet, har tilldelats 1977 års Elanderpris.

Sture Nyman föddes i Sundsvall 1922. Efter tandläkarexamen i Stockholm arbetade han inom Folktandvården 1947-1949 och sedan som privatpraktiserande tandläkare i Östersund. Han intresserade sig för munnens tandlossningssjukdomar  vilket ledde till en tjänst vid parodontologiavdelningen vid tandläkarhögskolan i Umeå 1967. I januari 1969 kom Sture Nyman som lärare och forskare till Odontologiska fakulteten i Göteborg. Han blev specialistkompetent i både parodontologi och protetik. 1971 försvarade Sture sin avhandling som hade titeln ”Studies on the influence of estradiol and progesterone on granulation tissue”. Året därpå blev han utnämnd till docent vid Göteborgs universitet. Under åren 1973 till 1990 tjänstgjorde han i flera perioder som professor vid olika universitet i USA och Schweiz.

Sture Nyman kliniska forskning har resulterat i värdefulla bidrag till hur tandlossningssjukdomen skall behandlas och särskilt då vid långt gången parodontit.  Sture är pionjär då det gäller styrd vävnadregeneration och har i många arbeten studerat hur förlorad parodontal stödjevävnad kan byggas upp med membranteknik.

Styre Nyman avled i januari 2002 i en ålder av 79 år.