Per-Åke Henriksson, 1968 års Elanderpristagare

 

Per-Åke föddes i Misterhult i Småland 1922 och dog hösten 2010 i en ålder av 87 år.
 Efter skolgång på hemorten fortsatte han i Halmstad fram till studentexamen. Därefter blev det tandläkarstudier fram till examen i Stockholm 1948. Han gifte sig med tandläkarkollegan Margit 1949 och flyttade 1950 till Göteborg där han hade privatpraktik till 1967. Per-Åke trivdes som tandläkare men ville fördjupa sig inom forskning. Han åkte till Cornell University i Ithaca i USA och studerade effekten av mineralbrist på benvävnaden runt tänderna. Detta resulterade i en avhandling i Stockholm 1968. Han försvarade sin avhandling förtjänstfullt och blev docent. Hans fortsatta forskning omfattade främst benvävnadens struktur.1970 anställdes Per-Åke vid avdelningen för Oral kirurgi vid odontologiska fakulteten i Göteborg för arbete med forskning, undervisning och klinik. Efter erhållen specialistkompetens fick han anställning som klinisk lärare/bitr övertandläkare och var under två perioder vikarierande professor.

 Han engagerade sig för olika undervisningsmedel vilket resulterade i tre böcker och ett stort antal diabildserier och videofilmer om oralkirurgiska operationer.Per-Åke blev 1968 Elanderpristagare och var Göteborgs Tandläkare-Sällskaps ordförande 1973. Han var ett tag inspektor för odontologiska studentföreningen, generalsekreterare i tolv år i den Skandinaviska oral-och maxillofacial-kirurgiföreningen och ingick i denna organisations ledning.Per-Åke var en stor stilist och duktig på att hålla tal, inte minst tacktal på hexamenter eller blankvers snabbt nedtecknade på någon servett.